Jak zgłaszać szkody ubezpieczycielowi?

3 lipca 2017

Teoretycznie samo zgłoszenie szkody u ubezpieczyciela nie jest procesem skomplikowanym. Najczęściej jednak w takich sytuacjach poszkodowanym towarzyszy stres, który powoduje, że zapominają o rzeczach naprawdę istotnych dla firmy ubezpieczeniowej. O czym pamiętać, zgłaszając szkodę u ubezpieczyciela?

W trakcie zdarzenia drogowego niezmiernie ważne jest zabezpieczenie wszystkich dowodów w sprawie oraz spisanie istotnych dla ubezpieczyciela kwestii. Osoba poszkodowana powinna zebrać dane kontaktowe do wszystkich uczestników kolizji, a także ich numery polis. W sytuacji, gdy auta uczestniczące w zderzeniu odniosły poważne uszkodzenia, najlepiej wezwać policję. Brak zgłoszenia sprawy na policji czasami może być przeszkodą w otrzymaniu odszkodowania. Może być tak w sytuacji, gdy sprawca nie przyznaje się do swojej winy lub odmawia podania swoich danych lub informacji o samochodzie.

Jakie dokumenty przygotować?

Żeby proces likwidacji szkody przebiegał sprawnie i szybko, niezbędne jest dostarczenie przez poszkodowanego odpowiednich dokumentów. Po wypełnieniu formularza na stronie internetowej lub zgłoszeniu sprawy przez telefon, ubezpieczyciel informuje nas, co jest potrzebne do ustalenia odpowiedzialności za zdarzenie i określenia powstałych strat. W przypadku niedostarczenia niezbędnych dokumentów do ubezpieczyciela wydłuża się proces oczekiwania na rozpatrzenie sprawy.

Ważny jest czas zgłoszenia szkody

Kolejną ważną sprawą przy zgłaszaniu szkody jest zrobienie tego w jak najkrótszym czasie po wystąpieniu zdarzenia. Dokonanie tego w szybkim terminie pozwoli ubezpieczycielowi na sprawne podjęcie działań. Warunki i terminy przekazania do firmy ubezpieczeniowej informacji o szkodzie są zawarte w umowie ubezpieczeniowej. W sytuacji, gdy poszkodowany zgłasza szkodę po długim czasie, ubezpieczycielowi trudniej jest zebrać dowody i informacje w sprawie, a w rezultacie utrudnia to rozpatrzenie szkody.

Opisanie zdarzenia

Usprawnienie i przyspieszenie całego procesu odszkodowawczego jest możliwe tylko w przypadku posiadania przez ubezpieczyciela wszystkich niezbędnych informacji na temat zdarzenia. Najlepiej, by poszkodowany opisał całą zaistniałą sytuację w sposób szczegółowy, co bardzo ułatwi pracę rzeczoznawcom i skróci czas oczekiwania na decyzję.

Jak przyspieszyć likwidację szkody?

Przed zgłoszeniem roszczeń do ubezpieczyciela, by przyspieszyć proces likwidacji szkody, powinniśmy wykonać następujące czynności:

  • zapoznać się z warunkami ubezpieczenia, z którego będzie likwidowana szkoda;
  • sprawdzić numer i typ polisy, a także zakres ochrony;
  • przygotować dane osobowe uczestników zdarzenia;
  • przygotować kompletną dokumentację, m.in. oświadczenia sprawców, zdjęcia, dowód rejestracyjny samochodu w przypadku szkody komunikacyjnej.