Kiedy OC nie zapewni ochrony?

25 lutego 2015

Kierowca, mając przy sobie aktualną polisę OC, ma poczucie bezpieczeństwa. Musi jednak pamiętać, że w pewnych okolicznościach nawet ważna polisa OC może nie zadziałać.

Ubezpieczenie OC, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, jest jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem na rynku. Każdy właściciel pojazdu powinien taką polisę wykupić. Powinien, ale niestety duży odsetek właścicieli pojazdów nie wykupuje tego ubezpieczenia. Muszą się oni jednak liczyć z tym, że wcześniej czy później – nawet jeżeli nie wpadną podczas kontroli drogowej – wykryje ich elektroniczny system, którym dysponuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jeżeli wypadek spowoduje kierowca, który nie miał aktualnej polisy OC, za wszystkie szkody będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni. Jeżeli w wypadku ktoś zostanie poszkodowany, odszkodowanie z tego tytułu również zapłaci kierowca prowadzący pojazd bez ważnej polisy OC.

Kiedy ważna polisa może nie zapewnić kierowcy należytej ochrony? Obowiązkiem ubezpieczającego się kierowcy jest czytanie ogólnych warunków ubezpieczenia, w których zawarte są wszystkie wyłączenia z odpowiedzialności ubezpieczyciela. W ustawie dotyczącej OC również zapisane są wyłączenia z ochrony obowiązkowej polisy OC. W przypadkach tam wymienionych ewentualne koszty naprawy szkód pokrywa właściciel polisy.

Na odszkodowanie z OC nie można liczyć, jeżeli dojdzie do kolizji z samochodem przewożącym paliwo lub inny niebezpieczny środek, w wyniku której nastąpi skażenie środowiska naturalnego. Firma ubezpieczeniowa nie wypłaci odszkodowania, jeżeli kierujący pojazdem utraci w wyniku kolizji gotówkę, papiery wartościowe czy biżuterię. Dotyczy to także bagażu lub ładunków przewożonych za opłatą.

Na odszkodowanie nie mogą liczyć również kierowcy, którzy spowodowali wypadek pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Firma ubezpieczeniowa wypłaci wprawdzie poszkodowanym odszkodowania, ale później wyegzekwuje ich zwrot od sprawców wypadków. Muszą się oni również liczyć z tym, że jeżeli poszkodowane w wypadku osoby doznają trwałego uszczerbku na zdrowiu, będą zmuszeni do wypłaty należnych im gratyfikacji finansowych.

Czy warto wyjeżdżać na drogi publiczne bez aktualnych polis OC? Z pewnością nie! Skutki takiej lekkomyślności mogą okazać się fatalne.