Masz podwójne OC? Sprawdź, jak zyskać

22 września 2016

Polisa komunikacyjna OC jest obowiązkowa dla każdego właściciela samochodu. Ubezpieczenie to chroni kierowców w przypadku zdarzeń drogowych, takich jak kolizje stłuczki lub wypadki. Co jednak w przypadku podwójnego OC? Sprawdźmy, jak można na tym zyskać.

Gdy zamierzamy zmienić starego ubezpieczyciela od polisy OC, bardzo ważne jest wypowiedzenie dotychczasowej umowy ubezpieczeniowej. W takim przypadku należy to zrobić zgodnie z terminem, wypowiedzenie musi wpłynąć do firmy ubezpieczeniowej najpóźniej na dzień przed końcem trwania polisy.

Terminy wypowiedzenia

W sytuacji, gdy wypowiadamy umowę polisy OC zawartą przed 11 lutym 2012 roku, formularz wypowiedzenia powinien dotrzeć do ubezpieczyciela najpóźniej w przedostatni dzień okresu ubezpieczeniowego. Natomiast, gdy chcemy wypowiedzieć umowę zawartą po 11.02. 2012 roku, pismo możemy nadać dzień przed końcem trwania polisy OC. W tym przypadku liczy się data stempla pocztowego, a nie jak przed 2012 rokiem, data dotarcia przesyłki do firmy ubezpieczeniowej. Wypowiedzenie umowy OC należy przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej. Polisa komunikacyjna zostaje rozwiązana z chwilą wpłynięcia dokumentu wypowiedzenia do ubezpieczyciela.

Warto wiedzieć, iż w sytuacji, gdy u jednego ubezpieczyciela posiadamy polisę OC, AC i assistance, czyli cały pakiet, wtedy zmieniając firmę ubezpieczeniową, wystarczy wypowiedzieć jedynie ubezpieczenie OC.

Czy zawsze można wypowiedzieć umowę OC?

Gdy przenosimy się do innego ubezpieczyciela i zapomnimy wypowiedzieć obowiązującą umowę zawartą przed 2012 rokiem, często jesteśmy zmuszeni opłacać składki za kolejny rok. Czasem zdarza się, że firma ubezpieczeniowa jest mniej restrykcyjna i zgadza się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Inaczej jest z polisami zawartymi po 11.02.2012 roku. Te umowy OC możemy wypowiedzieć w każdym czasie ich trwania, a jedynym warunkiem wówczas obowiązującym jest konieczność udokumentowania ochrony ubezpieczeniowej w innej firmie ubezpieczeniowej. Po wypowiedzeniu umowy zawartej po 2012 roku jesteśmy zobowiązani do opłacenia składki tylko za okres do dnia wypowiedzenia umowy.

Problem podwójnej polisy

Problem podwójnego ubezpieczenia OC często występuje, gdy kupujemy samochód używany. Zgodnie z prawem w momencie sprzedaży pojazdu sprzedawca ma obowiązek przekazać aktualną umowę OC. Po zakupie auta obowiązek opłaty składki OC jest przenoszony na kupującego. W przypadku, gdy nabywca samochodu chce zmienić firmę ubezpieczeniową, ma na taką czynność 30 dni od daty zakupu pojazdu. Jeśli tego nie zrobi w określonym czasie i wykupi nowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, wtedy może mieć problem z podwójną polisą OC.