Ubezpieczenia komunikacyjne

26 stycznia 2012

Hasło ubezpieczenia znane jest dzisiaj każdemu. Najprościej rzecz ujmując ubezpieczenia jest to zabezpieczenie przed pewną, bliżej określoną sytuacją. Wykupując ubezpieczenie mamy komfort bezpieczeństwa na wypadek pewnego zdarzenia, które owo ubezpieczenie obejmuje. W zależności od danych potrzeb możliwe jest zawieranie ubezpieczeń w różnych sferach życia. W niniejszym materiale zajmiemy się ubezpieczeniem komunikacyjnym.

Ubezpieczenia komunikacyjne dzielą się na dwie kategorie: obowiązkowe i nieobowiązkowe. Ubezpieczenie komunikacyjne obowiązkowe to tzw. OC. Na mocy ustawy o działalności ubezpieczeniowej, każdy kto posiada pojazd podlegający rejestracji musi wykupić polisę OC. Osoba, która nie zastosuje się do owego wymogu zostanie pociągnięta do odpowiedzialności finansowej. Warunki ubezpieczenia reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000r. Umowę o ubezpieczenie OC podpisuje się na okres 12 miesięcy. W sytuacji, kiedy kierowca nie przedłuży lub nie zerwie umowy z danym operatorem , polisa jest automatycznie przedłużana na okres kolejnego roku. Przed czym chroni nas OC? Komunikacyjne OC chroni przed bardzo poważną odpowiedzialnością finansową. Jeśli ubezpieczony jest sprawcą wypadku, musi zapłacić nie tylko za uszkodzone samochody, lecz także za szkody na zdrowiu poniesione przez poszkodowanych. Ubezpieczenie komunikacyjne AC inaczej autocasco jest to nieobowiązkowa polisa, która chroni nas przed skutkami finansowymi kolizji do jakiej doszło z naszej winy. Ponadto chroni nas przed kradzieżą auta oraz skutkami niszczycielskimi żywiołów. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy.
Składkę można zapłacić jednorazowo lub w ratach.Umowa wygasa automatycznie po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Kupując ubezpieczenie AC zwróć uwagę na poprawne określenie wartości pojazdu – sumy ubezpieczenia.